I'm waiting for (Virgil) [1/6]

Janus CHWIOLKA


A riddle.
What is the language spoken in hell?

W:
Czekasz na Wergiliego? On jest bardzo zajęty. Dlaczego go zaprosiłeś?

J:
Mam problem z pewnym projektem: o rozmowie. Szukam sposobów napisania ciekawego dialogu. Wszystkie najlepsze dialogi mają jeden wspólny mianownik. Wszystkie dotyczą bytu człowieka i najczęściej jest to rozmowa z diabłem – począwszy od pierwszego dialogu.

W:
O tak, doskonale pamiętam rozmowę z Ewą. Była podekscytowana możliwościami ... i była żądna nowości. Może chcesz posłuchać tej rozmowy?


View Project:

Utata » Tribal Photography » Projects